Disclaimer

Hoewel de inhoud van de website met de grootste zorg is samengesteld kan TV Motions niet uitsluiten dat bepaalde informatie op de website onjuistheden bevat. Zolang TV Motions geen ernstige nalatigheid kan worden verweten wijst TV Motions iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden op de website af.

Alle prijzen op deze website zijn in euro's, inclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven. De informatie die op deze website wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaar. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten.